Vroegsignalering

Hoe kan de Belastingdienst problemen van burgers en zzp’ers eerder herkennen en oplossen? Deze vraag staat centraal in het onderzoek dat we de komende tijd uitvoeren. Hoe eerder problemen bekend zijn, hoe sneller en eenvoudiger de oplossing vaak is. Dat kan mensen veel stress en mogelijke ellende besparen en draagt ook bij aan het herstel van vertrouwen in de Belastingdienst. 

Ons onderzoek

Voor dit onderzoek duiken we in verschillende dossiers waarin sprake is geweest van een probleem dat steeds groter werd voor een burger of zzp’er.

Voor elke situatie willen we de volgende vragen beantwoorden:

  • Welke problemen heeft de betreffende persoon met de Belastingdienst?
  • Wanneer zijn deze problemen ontstaan?
  • Wie waren hierbij betrokken en op welke momenten?
  • Had op enig moment een meer oplossingsgerichte benadering kunnen voorkomen dat de problemen groter werden? 

Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we bijdragen aan de verbetering van de dienstverlening zodat tijdig een passende oplossing wordt gevonden voor de problemen van mensen.