Organisatieontwikkeling

Het afgelopen jaar stond voor ons ook in het teken van het versterken van onze organisatie op verschillende vlakken en het regelen van allerlei praktische zaken die onze positie in het veld verder versterken.

Ontwikkeltraject

In 2021 startten we gezamenlijk een ontwikkeltraject onder de begeleiding van prof. dr. Judith van Erp en senior onderzoeker toezicht en bestuur dr. Meike Bokhorst, beiden werkzaam bij de Universiteit Utrecht. Deze leergang werd voortgezet in 2022. In de verschillende opleidingsdagen die hierop volgden, spraken we over zaken als onze rol als toezichthouder, de bijbehorende interventies, organisatiedynamiek en het speelveld waar we als relatief kleine inspectie deel van uitmaken. De leergang werd officieel afgerond in april 2022 en kreeg intern opvolging. Sindsdien nodigen we maandelijks gastsprekers uit die vanuit hun deskundigheid of (praktijk)ervaring kennis met ons delen die nuttig en relevant is voor ons dagelijks werk.

Werkwijze voor onderzoeken

We ontwikkelden en publiceerden een vaste werkwijze voor onderzoeken en delen deze actief met iedereen die betrokken raakt bij onze onderzoeken. In deze werkwijze leggen we uit welke stappen we in een onderzoek doorlopen en hier hebben we ook het interviewprotocol aan toegevoegd. Dit protocol bevat de afspraken die wij maken met mensen die wij interviewen voor ons onderzoek.

Visuele identiteit

Samen met creatief bureau Ontwerpwerk creëerden we een visuele identiteit die past bij wie we zijn en wat we willen uitstralen. De huisstijl van onze inspectie draagt met onderscheidend kleurgebruik en verschillende kenmerkende elementen bij aan het concreet en herkenbaar maken van de inspectie. We hebben als inspectie geen sanctionerende bevoegdheden, maar moeten optimaal gebruikmaken van de communicatiekanalen die tot onze beschikking staan om de impact van onze bevindingen en aanbevelingen te vergroten.

Een opvallende identiteit kan ons helpen om onze boodschappen goed te laten opvallen. Onze medewerkers gaven daarbij aan behoefte te hebben aan duidelijk afzenderschap van de communicatiemiddelen die zij gebruikten in hun werk. Hierop ontwikkelden we een duidelijke handleiding waarin de toepassingsmogelijkheden van de huisstijl in het dagelijks werk worden toegelicht.