Risicoselectie

Al die miljoenen belastingaangiften en toeslagaanvragen worden grotendeels automatisch verwerkt. Deze kunnen niet allemaal handmatig worden gecontroleerd. Op basis van zogenoemde risicoselecties worden dus controles uitgevoerd. Ook de Douane gebruikt risicoprofielen bij het uitvoeren van zijn taken.

We hebben gezien dat risicoselecties kunnen leiden tot ongelijke behandeling. Zo werden sommige mensen en bedrijven onterecht stelselmatig gecontroleerd. In reactie op verschillende rapporten over risicoselectie, werken de Belastingdienst, Toeslagen en Douane momenteel aan beschermende voorwaarden bij risicoselectie.

Met ons toezicht willen we stimuleren dat (toekomstige) risicoselectieprocessen van de diensten niet meer discriminerend zijn, maar juist rechtvaardig en functioneel. We volgen hierbij de inzichten die de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening opdoet