Hersteloperaties

Door toedoen van de overheid hebben mensen schade geleden, zowel in financiële, praktische als in emotionele zin. Onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën zijn verschillende operaties om de schade te herstellen. Dit noemen we hersteloperaties.

De hersteloperatie ‘kinderopvangtoeslag’ is de meest bekende, maar niet de enige. Zo is een regeling in de maak voor de gedupeerden van problemen met andere toeslagen, loopt er een onderzoek naar herstel voor gedupeerden van de fraudesignaleringsvoorziening (FSV-lijsten) en is er een hersteloperatie gaande voor de vermogensrendementsheffing (Box 3).

We zien dat deze hersteloperaties (grotendeels) bovenop de al uitdagende taken van de Belastingdienst en Toeslagen komen. Ook ontstaan in de uitvoering problemen, doordat de opdracht complex is en uitgangspunten lijkt te bevatten die niet naast elkaar passen. Zo gaan snelheid en zorgvuldigheid moeilijk samen, evenals ruimhartigheid en het strikt toepassen van de juridische kaders. Dit alles bemoeilijkt het herstelproces van de betrokkenen.

Als inspectie zien we dat deze problemen samenkomen in de uitvoering. We zoeken uit welke oorzaken er zijn wanneer burgers en bedrijven tegen muren aanlopen bij deze operaties, zodat we betrokken partijen samenbrengen en de hersteloperaties helpen verbeteren.