Financiële ondersteuning

De overheid probeert met verschillende regelingen burgers en bedrijven financieel te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben. Denk bijvoorbeeld aan toeslagen en sommige fiscale maatregelen. Juist in deze tijd van koopkrachtvermindering door onder andere hoge energieprijzen, de inflatie en coronaschulden is financiële ondersteuning door de overheid belangrijk voor burgers en bedrijven.

We zien echter dat financiële ondersteuningsmaatregelen hun doel mis kunnen lopen. Zo maken burgers en bedrijven bijvoorbeeld geen gebruik van de regelingen (het zogeheten niet-gebruik) en voorzieningen, omdat zij geen vertrouwen hebben in de overheid en bang zijn voor terugvorderingen.  

Wij richten met ons toezicht op de vraag hoe deze maatregelen uitpakken in de uitvoering. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar het niet-gebruik van toeslagen en de terugvordering van deze voorzieningen. We zoeken uit waar de knelpunten en mogelijke oplossingen in de uitwerking en uitvoering van de maatregelen zitten.